Methodiek 6 – Website Zanzu

 • Makers van de methodiek: Sensoa, het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid en BZgA, het Duits Federaal Agentschap voor Gezondheidspromotie.
 • Doel: Zanzu is een visuele, laagdrempelige en meertalige website met begrijpelijke informatie voor anderstaligen en/of laaggeletterden over seksualiteit en reproductieve gezondheid. Voor professionals is het een hulpmiddel bij het praten over deze thema’s tijdens individuele gesprekken en vormingen.
 • Doelpubliek: Niet-Nederlandstaligen, anderstalige nieuwkomers, laaggeschoolden, mensen met lage gezondheidsvaardigheden, jongeren en alle professionals die met die doelgroepen individuele of groepsgesprekken voeren.
 • Beschrijving van de methodiek: De website is opgebouwd rond 6 thema’s (lichaam, gezinsplanning en zwangerschap, infecties, seksualiteit, relaties en gevoelens, rechten en wet), telkens voorzien van iconen en 300 verhelderende afbeeldingen. De website is erg gebruiksvriendelijk en geschikt voor laptop, smartphone en tablet. Door samen naar het scherm te kijken, kan je als zorgverlener met de cliënt of patiënt de informatie overlopen.
  Sensoa biedt daarnaast ook vormingen aan rond praten over seksuele gezondheid met anderstaligen in counseling en vorming en over het gebruik van zanzu.be als tool. De website is:
  • laagdrempelig: alle teksten zijn kort, eenvoudig en geven basisinformatie in helder taalgebruik. De hele website kan via een text-to-speechfunctie voorgelezen worden in een taal naar keuze, door simpelweg tekst met de cursor te selecteren en op het audio-icoontje te klikken.
  • meertalig: de informatie is beschikbaar in 14 talen (Albanees, Arabisch, Bulgaars, Duits, Engels, Farsi, Frans, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans en Turks). Je kan zelf iets opzoeken in het Nederlands en daarna de taal veranderen naar een van de andere 13 talen. De website bevat ook een woordenboek, met 240 begrippen die vertaald en voorgelezen kunnen worden.
  • De printfunctie laat je toe alle pagina’s snel af te drukken in een simpele versie waarbij alle overbodige tekst en lay-out weggelaten is. Ander ondersteunend materiaal als visitekaartjes, promoposters en downloadbare afbeeldingen zijn te vinden of bestellen via het luik voor professionals. 
 • Prijs: gratis
 • Meer info
 • Contact: zanzu@sensoa.be of 03 238 68 68