Methodiek 5 – De terugvraagmethode

  • Makers van de methodiek: Center for Health Literacy Solutions
  • Doel en doelpubliek: Aan de hand van deze methode kan je nagaan of je boodschap goed overgekomen is. De methode is bruikbaar voor iedereen. Voor mensen die lager opgeleid zijn of de Nederlandse taal niet goed beheersen, maar ook bij mensen waaraan de dokter slecht nieuws moet brengen.
  • Beschrijving: Met de terugvraagmethode kan je als zorgverstrekker nagaan of de patiënt je boodschap goed begrepen heeft. Je vraagt de patiënt om in zijn of haar eigen woorden te vertellen wat jullie net hebben besproken. Jij kan nog bijsturen of aanvullen als dat nodig is. De manier waarop je de vraag stelt, is belangrijk. Je vraagt beter: “Ik wil graag weten of ik het goed heb uitgelegd. Wat ga je thuis vertellen of doen?” en niet “Kan je herhalen wat ik net heb gezegd om na te gaan of je alles goed begrepen hebt?”
    Eén van de voordelen van de terugvraagmethode is dat je ze kan toepassen voor verschillende aspecten van de zorg, zoals bijvoorbeeld bij het uitleggen van het medicijngebruik, bij geven van raad over levensstijl of bij praktische info over de vervolgstappen van het behandeltraject.
  • Prijs: gratis
  • Contactgegevens: www.pharos.nl
  • Meer info