Methodiek 2 – Voorlichtingskoffer

  • Makers van de methodiek: Expertisecentrum kraamzorg ‘Volle Maan’
  • Doel: bespreken van thema’s als seksualiteit en voortplanting bij kwetsbare doelgroepen
  • Doelpubliek: Iedereen die in contact komt met kwetsbare doelgroepen en jongeren, artsen, ( studenten) vroedvrouwen, verpleegsters, hulpverleners, zorgverleners, begeleiders, vormingsmedewerkers, secundaire en hogescholen, asielcentra, wijkgezondheidscentra …
  • Beschrijving van de methodiek: de koffer bestaat uit verschillende onderdelen zoals een draaiboek dat als ondersteuning kan dienen bij het ontwikkelen van infosessies rond seksualiteit en voorplanting bij kwetsbare groepen. In het draaiboek wordt ook aandacht gegeven aan culturele- en religie gebonden informatie. Daarnaast bevat de koffer heel wat visueel materiaal als voorbeelden van verschillende anticonceptiemiddelen en laagdrempelige en niet aanstootgevende platen die als ondersteuning kunnen dienen bij de uitleg over seksualiteit en voortplanting.
  • Prijs: De huurprijs is 5 euro voor 2 weken of 10 euro voor een maand. Wil je een koffer aankopen? Dan kan je contact opnemen met het expertisecentrum Volle Maan.
  • Meer info
  • Contactgegevens: info@expertisecentrum-vollemaan.be of 02 229 25 58