Gelijk maakt gezond

FOS, de solidariteitsorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen, ijvert voor gelijkheid binnen de gezondheidszorg.

De campagne van FOS spitst zich toe op het verbeteren van de gezondheidsvaardigheden van mensen in armere landen. Omwille van een slecht gezondheidsbeleid, springen gezondheidsactivisten wereldwijd vaak in de bres. Ze informeren en activeren de mensen ter plaatse, doen aan preventie en promoten een gezondere levensstijl. Ze zoeken de oorzaken van de concrete gezondheidsproblemen in hun omgeving en trachten die aan te pakken. Tot slot, proberen ze aansluiting te zoeken bij de overheid om de situatie ook op langere termijn te verbeteren.

De gezondheidsactivisten van de partnerorganisaties van FOS staan dicht bij de mensen in hun wijk of gemeenschap. Zij verbeteren de gezondheidsvaardigheden van deze mensen. Ze doen dat omdat het gebrek aan kwaliteitsvolle diensten zo groot is. Maar eigenlijk zouden ze het niet moeten doen. Het is de taak van de overheid om te zorgen dat de bevolking haar recht op gezondheid kan opnemen. Het is de taak van de overheid om te kiezen voor een gezondheidsbeleid dat actief inzet op het verbeteren van gezondheidsvaardigheden. Alleen dan is een overgang een gezondheidszorgsystemen die mensen en hun leefomgeving centraal stellen, mogelijk. Met zo een systeem zijn deze landen beter voorbereid om te reageren op een gezondheidscrisis. Het werkt actief de gezondheidskloof weg en pakt de ongelijkheid in de maatschappij aan. Hét middel waar iedereen gezonder van wordt dus.

Betere gezondheidsvaardigheden zorgen voor meer gelijkheid in de samenleving. Daarom ondersteunen we de campagne van FOS want hoe gelijker een samenleving, hoe gezonder ze is.

Onderteken de petitie van FOS en werk mee aan meer gelijkheid in de samenleving.